Solidarność Walcząca w dokumentach

Historia

Witamy na portalu internetowym IPN poświęconym Solidarności Walczącej

jednej z największych struktur opozycji antykomunistycznej po 13 grudnia 1981 r. SW prezentowała bezkompromisową linię polityczną, zdecydowanie zachęcając do masowych wystąpień ulicznych, wymierzonych przeciwko komunistycznym władzom. Oficjalną deklarację o powstaniu Porozumienia Solidarność Walcząca ogłoszono 1 lipca 1982 r.

History

Welcome to the IPN’s portal devoted to Fighting Solidarity

one of the largest structures of the anti-communist opposition after 13 December 1981. It presented an uncompromising political line, strongly encouraging mass street demonstrations against the communist authorities. The official declaration on the establishment of the Fighting Solidarity Alliance was announced on 1 July 1982.

Mapa

Solidarność Walcząca stanowiła luźną federację powiązanych ze sobą terenowych grup (oddziałów),

z których najprężniejsze działały w kolebce SW, Wrocławiu, a ponadto w Trójmieście, Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Łodzi. W 1987 roku SB szacowała, iż SW posiadała struktury w 27 miastach.

Głównymi formami aktywności były druk i kolportaż prasy podziemnej i ulotek, organizowanie demonstracji i innych akcji protestacyjnych.

Wiele akcji propagandowych kierowano do przedstawicieli aparatu represji (SB, MO, ZOMO, wojska).

Nauka i Edukacja

Zapraszamy do sekcji edukacyjnej naszej witryny, znajdą tutaj Państwo m.in.:

  • Publikacje IPN w wersji cyfrowej
  • Filmy edukacyjne
  • Plansze wystaw
  • Zapisy wideo konferencji
  • Materiały edukacyjne
  • I wiele więcej!
Edukacja