Poznań

Notatka urzędowa funkcjonariusza Wydziału Śledczego SB WUSW w Poznaniu, ppor. Andrzeja Michalaka z dn. 19 III 1986 r. dot. zatrzymania w tymże dniu przez Wydział V SB Dariusza Andrzejewskiego, który podjął się kolportażu broszury „Solidarność Walcząca” i przechowywał w mieszkaniu prywatnym „Memoriał Solidarności Walczącej” oraz wydawnictwa bezdebitowe, IPN Po 04/3584, k. 8.

IPN Po 04/3584 – Akta kontrolne śledztwa w sprawie kolportażu ulotek Solidarności Walczącej celem wywołania niepokoju publicznego, prowadzonemu przeciwko: Andrzejewski Dariusz, imię ojca: Bolesław, ur. 08-08-1960 r., tj. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art. 282a § 1 kk oraz art. 45 Ustawy z 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym.


CAŁY DOKUMENT W ZAŁĄCZONYM PLIKU .PDF