Poznań

Informacja zastępcy Naczelnika Wydziału V WUSW w Poznaniu z dn. 5 V 1988 r. dot. SW działającej na terenie zakładów HCP w Poznaniu, IPN Po 08/2159, k. 22.

IPN Po 08/2159 – Sprawa operacyjnego sprawdzenia krypt. „Waleczni” dot. kolportażu nielegalnego pisma „Solidarność Walcząca HCP”

CAŁY DOKUMENT W ZAŁĄCZONYM PLIKU .PDF