"Okrągły stół" i przemiany polityczne

Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW do zastępcy szefa WUSW ds. SB we Wrocławiu z dn. 20 VII 1989 r. dot. taktyki SW w związku z nową sytuacją społeczno-polityczną w kraju, IPN BU 0364/363 t. 1, k. 141-142.

SOR "OŚMIORNICA"

CAŁY DOKUMENT W ZAŁĄCZNIKU W FORMACIE .PDF