"Okrągły stół" i przemiany polityczne

Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW do wszystkich WUSW z dn. 30 VI 1989 r. dot. nasilenia się aktywności Solidarności Walczącej w związku z obradami „okrągłego stołu” i kampanią wyborczą do parlamentu, IPN BU 0364/363 t. 1, s. 137-139.

Wymienione osoby: Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa, Marek Czachor, Maciej Frankiewicz, Antoni Kopaczewski, Wojciech Myślecki.

CAŁY DOKUMENT W ZAŁĄCZONYM FORMACIE .PDF