Czas, pismo społeczno-polityczne wydawane przez SW Oddział Poznań

„Czas”, pismo społeczno-polityczne wydawane przez SW Oddział Poznań

Ukazało się 12 numerów pisma, w tym 4 podwójne, obj. 40–230 s., format A5 i A6, druk techniką sitodruku, od numeru 4–5 druk na offsecie, nakład 1 tys. egz.; dwumiesięcznik, wychodziło nieregularnie.

W redakcji: Włodzimierz Filipek (1984–1987), Ireneusz Adamski (redaktor nacz. 1987–1988), Barbara Fabiańska (sekr. red., audiustacja i korekta), Maciej Frankiewicz (wydawca), Marcin Kęszycki (wywiady),  Roman Kubicki (felietonista, recenzje filmowe), Aleksandra Bessert, Iwona Burszta (przekł. z jęz. niem.), Nina Nowakowska, Zofia Ziółkowska, Piotr Śliwiński (red., przekł. z jęz. ang.), Feliks Kubiak (przekł. z jęz. fr., autor) Władysław Balicki (komentator ekonomiczny), Michał Downarowicz, Maciej Dybowski (ps. Anna Kotwicz) (komentatorzy prawni), Krzysztof Podemski i Marek Ziółkowski (komentatorzy ankiet i badań socjologicznych), Jerzy Fiećko (red., ps. Grzegorz Darski, Jan Arciszewski), Anna Grupińska, Rafał Grupiński (ps. Szymon Starowolski), Renata Andracka (maszynopisanie), Szymon Jabłoński (sprawy techn.), Szymon Łukasiewicz (autor, wykonawca makiet), Leszek Nowak, Ryszard Kaja (grafik, proj. okładki), Andrzej Piątek (grafik, proj. winiet), Łucja Pohl (proj. okładki n-ru 1). Spotkania redakcji odbywały się w mieszkaniu Z. Ziółkowskiej przy ul. Saperskiej 39 w Poznaniu. Publikowano wywiady, m.in. z: Kornelem Morawieckim (W. Filipek, M. Frankiewicz, nr 1/1984), Adamem Bieniem (W. Filipek, M. Kęszycki, nr 6–7/1986), Markiem Edelmanem (W. Filipek, A. Grupińska), który zainicjował w drugim obiegu dyskusję nt. stosunków polsko-żydowskich. W numerze 1 ukazały się m.in. przekłady brytyjskich dokumentów dot. losów polskich dzieci wywiezionych na Syberię, w numerze 3 opublikowano listę zamordowanych lub zmarłych w l. 1946–1959 więźniów politycznych ZK we Wronkach, sporządzoną przez lekarza więziennego. Ukazywały się numery tematyczne, m.in. 10/1988 – dziedzictwo Marca1968, 11–12/1989 – przemiany w ZSRS epoki Gorbaczowa. W 1985 nastąpił najpoważniejszy kryzys w historii pisma, na skutek aresztowania M. Frankiewicza, następnie Sz. Łukasiewicza. 30 X 1986 SB skonfiskowała 3/4 nakładu numeru 6–7 oraz samochód, którym W. Filipek i J. Plewa przewozili pismo. Kolportowane w Poznaniu.

oprac. Barbara Fabiańska