Gryf – pismo organizacji „Solidarność Walcząca. Oddział Pomorze Zachodnie

Gryf. Pismo organizacji Solidarność Walcząca Oddział Pomorze Zachodnie nr 6 z czerwca 1986 r., IPN By 463/112, s. 63-74

Informacje na temat m .in.: działalności Z. Bujaka w „S” i jego aresztowaniu w maju 1986 r., skutków napromieniowania po awarii reaktora atomowego w Czarnobylu, katastrofy ekologicznej w rejonie Lubusko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego, oceny wydarzeń czerwca 1956,  represyjnej działalności milicji i służb bezpieczeństwa wobec społeczeństwa, o możliwości porozumienia polsko-ukraińskiego, wyjaśnienia dlaczego sierpień '80 zakończył się grudniem '81; w dziale: Wiadomości m. in. - informacja o oskarżeniu oraz o  procesie w Sądzie Rejonowym w Szczecinie w dn. 26 VI 1986 r. dziewięciu członków i sygnatariuszy Szczecińskiego Komitetu Obrony Praworządności (wymienione osoby: Winicjusz Gurecki, Grzegorz Ostrowski, Zdzisław Podolski, Zdzisław Partyga, Jan Kostecki, Wojciech Niepan, Eleonora Krzyżak, Anna Zelny, Janina Trojanowska, Mirosław Witkowski, Marian Jurczyk, S. Wądołowski, M. Chmielewska, Iwan Kiedryn, Zbigniew Bujak).


CAŁY DOKUMENT W ZAŁĄCZONYM PLIKU .PDF