Hotyzont. Pismo Organizacji Solidarność Walcząca. Wydanie warszawskie.