Mapa

Aktualnie znajdujesz się na:

Warszawa

W drugiej połowie 1984 r. kontakty z centralą SW nawiązał Adam Borowski - działacz Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności” w Warszawie. Przez Jerzego Łątkowskiego poznał Mirosławę Łątkowską i Krzysztofa Błachuta z SW. Najpierw z M. Łątkowską i Wiesławem Żywickim założył Wydawnictwo Wers, a w 1985 r. zaczął tworzyć strukturę SW w stolicy. Z Borowskim działali Zbigniew Jusis, Mirosława Łątkowska, Tadeusz Markiewicz, Jacek Mejsak, Krzysztof Wolf. Działalność przejawiała się w druku i kolportażu wydawnictw podziemnych. W 1985 r. A. Borowski założył Wydawnictwo Prawy Margines, które oprócz książek pubikował pismo „Horyzont”.

Obok grupy A. Borowskiego w Warszawie w 1986 r. wyodrębniła się autonomiczna inicjatywa, wywodząca się z warszawskiego Międzyszkolnego Komitetu Oporu. Należeli do niej m.in. Adam Cymborski, Bolesław Guzowski, Jacek Guzowski, Paweł Kołkiewicz, Andrzej Rączka, Tomasz Szostek. Jacek Guzowski był współorganizatorem i szefem Grup Wykonawczych SW zajmujących się akcjami małego sabotażu (malowanie haseł na murach, wywieszanie transparentów itp.). W latach 1988-1990 grupa wydawała pismo „Wolny Strzelec”, a po zmianie tytułu „Alternatywę” (wydano 15 numerów). W formie ulotkowej opublikowano też „Warszawski Biuletyn Uliczny” i „WiS”, ponadto z matryc przywożonych z Wrocławia drukowano „Solidarność Walczącą” i „Wiadomości Bieżące ku Niepodległości”. W 1988 r. wydano jeden numer „Solidarności Walczącej” , którą krótko wznowiono w 1990 r.

Kolejną warszawską grupę SW utworzyli w 1988 r. działacze wywodzący się z „Armenii” - zakonspirowanego zaplecza techniczno-organizacyjnego Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ „Solidarność” Mazowsze. Należeli do niej m.in. Marek Harasiuk, Piotr Sobolewski, Andrzej Ziółkowski. Zajmowali się kolportażem, akacjami ulotkowymi i malowaniem napisów na murach.

oprac. Łukasz Sołtysik

 

 

Zobacz także