„SW w dokumentach”, t. 2: Materiały własne

„SW w dokumentach”, t. 2: Materiały własne

Solidarność Walcząca w dokumentach, t. 2, cz.1: Materiały własne, wybór, wstęp i opracowanie Kamil Dworaczek, Grzegorz Waligóra, Warszawa 2016, 628 s. (seria „Dokumenty”, t. 60)

Solidarność Walcząca była jedną z największych struktur opozycji antykomunistycznej po 13 XII 1981 r. Powstała w VI 1982 r. we Wrocławiu w wyniku rozłamu w Regionalnym Komitecie Strajkowym NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Szybko rozszerzyła swoją działalność na cały kraj.

Pierwsza część drugiego tomu wyboru dokumentów stanowi kontynuację edycji Solidarność Walcząca w dokumentach, t. 1: W oczach SB, zapoczątkowanej w 2007 r. Zawiera dokumenty wytworzone przez wrocławską centralę Solidarności Walczącej oraz wybór najważniejszych tekstów publicystycznych jej liderów. Wyłania się z nich interesujący program pozostający w opozycji do władz PRL, ale też często alternatywny do propozycji programowych głównego nurtu podziemnej „Solidarności”.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Opozycja w Polsce 1976–1989. Encyklopedia Solidarności”.


W ZAŁĄCZENIU SPIS TREŚCI