Fotografie z zasobu archiwalnego IPN

Materiały z zasobu Archiwum IPN w Rzeszowie

Działacze SW

 • Andrzej Kucharski, jeden z czołowych działaczy rzeszowskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Zdjęcie wykonane podczas rewizji w jego mieszkaniu 24 kwietnia 1987 r. Rz_0_44_1106_t4_0387
  Andrzej Kucharski, jeden z czołowych działaczy rzeszowskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Zdjęcie wykonane podczas rewizji w jego mieszkaniu 24 kwietnia 1987 r. Rz_0_44_1106_t4_0387
 • Mirosław Jaworski, jeden z czołowych działaczy rzeszowskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Zdjęcie wykonane podczas rewizji w jego mieszkaniu 24 kwietnia 1987 r., Rz_0_44_1106_t2_0479
  Mirosław Jaworski, jeden z czołowych działaczy rzeszowskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Zdjęcie wykonane podczas rewizji w jego mieszkaniu 24 kwietnia 1987 r., Rz_0_44_1106_t2_0479

Manifestacja 3 maja 1984 r. w Rzeszowie na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Słowackiego. Wśród manifestantów Antoni Kopaczewski (w środku, z brodą), przewodniczący rzeszowskiego oddziału „Solidarności Walczącej”, Rz_0_44_1107_t3_k. 226

 • Manifestacja 3 maja 1984 r. w Rzeszowie na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Słowackiego, Rz_0_44_1107_t3_k. 226
  Foto nr 1
 • Manifestacja 3 maja 1984 r. w Rzeszowie na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Słowackiego, Rz_0_44_1107_t3_k. 226
  Foto nr 2
 • Manifestacja 3 maja 1984 r. w Rzeszowie na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Słowackiego, Rz_0_44_1107_t3_k. 226
  Foto nr 3
 • Manifestacja 3 maja 1984 r. w Rzeszowie na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Słowackiego, Rz_0_44_1107_t3
  Foto nr 4
 • Manifestacja 3 maja 1984 r. w Rzeszowie na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Słowackiego, Rz_0_44_1107_t3
  Foto nr 5

Likwidacja punktu poligraficznego w Zaborowie 135, w domu Tadeusza Raka, 13 lipca 1983 r., Rz_0_52_886 k. 74

 • Likwidacja punktu poligraficznego w Zaborowie 135, w domu Tadeusza Raka, 13 lipca 1983 r., Rz_0_52_886 k. 74
  Foto nr 1
 • Likwidacja punktu poligraficznego w Zaborowie 135, w domu Tadeusza Raka, 13 lipca 1983 r., Rz_0_52_886 k. 74
  Foto nr 2
 • Likwidacja punktu poligraficznego w Zaborowie 135, w domu Tadeusza Raka, 13 lipca 1983 r., Rz_0_52_886 k. 74
  Foto nr 3

Likwidacja punktu poligraficznego w mieszkaniu Sławomira Kruka w Rzeszowie, przy ul. Lenartowicza 37/32, 16 września 1985 r., Rz_0_52_926 k. 57_1

 • Likwidacja punktu poligraficznego w mieszkaniu Sławomira Kruka w Rzeszowie, przy ul. Lenartowicza 37/32, 16 września 1985 r., Rz_0_52_926 k. 57_1
  Foto nr 1
 • Likwidacja punktu poligraficznego w mieszkaniu Sławomira Kruka w Rzeszowie, przy ul. Lenartowicza 37/32, 16 września 1985 r., Rz_0_52_926 k. 57_1
  Foto nr 2
 • Likwidacja punktu poligraficznego w mieszkaniu Sławomira Kruka w Rzeszowie, przy ul. Lenartowicza 37/32, 16 września 1985 r., Rz_0_52_926 k. 57_1
  Foto nr 3
 • Likwidacja punktu poligraficznego w mieszkaniu Sławomira Kruka w Rzeszowie, przy ul. Lenartowicza 37/32, 16 września 1985 r., Rz_0_52_926 k. 57_1
  Foto nr 4
 • Likwidacja punktu poligraficznego w mieszkaniu Sławomira Kruka w Rzeszowie, przy ul. Lenartowicza 37/32, 16 września 1985 r., Rz_0_52_926 k. 57_1
  Foto nr 5

Likwidacja punktu poligraficznego w Rzeszowie, w mieszkaniu zajmowanym przez Janusza Szkutnika (czołowego działacza „SW” w Rzeszowie), 14 kwietnia 1983 r., Rz_0_52_914_0011_0001

 • Likwidacja punktu poligraficznego w Rzeszowie, w mieszkaniu zajmowanym przez Janusza Szkutnika (czołowego działacza „SW” w Rzeszowie), 14 kwietnia 1983 r., Rz_0_52_914
  Foto nr 1
 • Likwidacja punktu poligraficznego w Rzeszowie, w mieszkaniu zajmowanym przez Janusza Szkutnika (czołowego działacza „SW” w Rzeszowie), 14 kwietnia 1983 r., Rz_0_52_914
  Foto nr 2