Mapa

Aktualnie znajdujesz się na:

Rzeszów

W listopadzie 1983 r. na spotkaniu z K. Morawieckim we Wrocławiu działacze NSZZ „Solidarność”, Andrzej Kucharski i Janusz Szkutnik, podjęli decyzję o utworzeniu Oddziału SW w Rzeszowie. Do jesieni 1984 r. nie używano nazwy SW tylko działano pod szyldem Porozumienie Prasowe Solidarność Zwycięży – Oddział Rzeszów, wydawano pismo „Solidarność Zwycięży. Dodatek Regionalny”. Do końca 1984 r. ukształtowała się struktura oddziału. Radę Polityczną Oddziału SW w Rzeszowie tworzyli: przewodniczący Antoni Kopaczewski, A. Kucharski i do 1985 r. J. Szkutnik, L. Rybak, pochodzący z Głogowa student Politechniki Rzeszowskiej, był łącznikiem z Wrocławiem. Organem prasowym rzeszowskiej SW było pismo „Galicja”, wydawane w latach 1984-1989.

W struktury SW w Rzeszowie Służbie Bezpieczeństwa udało się wprowadzić kilku istotnych tajnych współpracowników, dzięki którym w 1989 r. uzyskała ona kontrolę nad działalnością Rady Politycznej. Mimo to do 1990 r. część akcji i kanałów kolportażowych zorganizowanych przez działaczy SW pozostało dla SB nieznanych.

Pod koniec l. 80 na Podkarpaciu nastąpił wzrost liczebny działaczy SW i lokalnych struktur organizacji. Grupy, oddziały i punkty informacyjne SW utworzono w Przemyślu, Leżajsku, Mielcu, Krośnie, Tarnobrzegu, Sanoku, Strzyżowie. W 1989 r. w Krośnie wydawano „Solidarność Walczącą. Podkarpatczyk”, a Pododdział w Tarnobrzegu publikował „Solidarność Walczącą”. W lipcu 1990 r. przedstawicielami SW na Podkarpaciu byli A. Kopaczewski (Rzeszów), Henryk Kuliga (Krosno), Robert Majka (Przemyśl), Krzysztof Wianecki (Tarnobrzeg). 

oprac. Łukasz Sołtysik

 

 

Zobacz także