Kartki, koperty, znaczki pocztowe

Poczta i znaczki Solidarności Walczącej

Materiały ikonograficzne przekazane na potrzeby portalu przez osoby ze środowisk działaczy Solidarności Walczącej oraz grafiki z Archiwum IPN będące spuścizną archiwalną po organach bezpieczeństwa PRL

Znaczki do 1987 roku

 • 5 rocznica powstania Solidarności Walczącej
  5 rocznica powstania Solidarności Walczącej
 • 5 rocznica powstania Solidarności Walczącej
  5 rocznica powstania Solidarności Walczącej
 • 11 listopada
  11 listopada
 • Kornel Morawiecki
  Kornel Morawiecki
 • Kwiecień Pamięci
  Kwiecień Pamięci
 • Monte Cassino
  Monte Cassino
 • Znaczek Święci Patroni Polska, Litwa, Ukraina
  Znaczek Święci Patroni Polska, Litwa, Ukraina
 • Rocznica Powstania Styczniowego
  Rocznica Powstania Styczniowego
 • BU_2533_1_Page_24
  BU_2533_1_Page_24
 • IPN Ki 163_11, s. 3 – Fotokopia o wymiarach 138 x 90 mm znaczków Poczty Podziemnej, naklejonych na kopertę, na której znajduje się m.in. znaczek: Solidarność walczy! 1983. Dar prywatny: Bogdana Rysia (w załączeniu również wycinek wspomnianego znaczka wykonany z w/w fotokopii).
  IPN Ki 163_11, s. 3 – Fotokopia o wymiarach 138 x 90 mm znaczków Poczty Podziemnej, naklejonych na kopertę, na której znajduje się m.in. znaczek: Solidarność walczy! 1983. Dar prywatny: Bogdana Rysia (w załączeniu również wycinek wspomnianego znaczka wykonany z w/w fotokopii).
 • 1000 lat chrztu Ukrainy
  1000 lat chrztu Ukrainy
 • Roman Dmowski
  Roman Dmowski
 • Jan Paweł II w Polsce
  Jan Paweł II w Polsce
 • Józef Piłsudski
  Józef Piłsudski
 • Pułkownik Lis-Kula
  Pułkownik Lis-Kula
 • Znaczek Kornel Morawiecki
  Znaczek Kornel Morawiecki
 • Znaczek Jan Paweł II, IPN BU 2533/1
  Znaczek Jan Paweł II, IPN BU 2533/1
 • Kardynał Stefan Wyszyński, IPN BU 2533/1
  Kardynał Stefan Wyszyński, IPN BU 2533/1

Znaczki wydane po 1988 roku

 • 6 lat Solidarności Walczącej
  6 lat Solidarności Walczącej
 • Rocznica 1863 roku
  Rocznica 1863 roku
 • Rocznica Powstania Warszawskiego 1944-1989
  Rocznica Powstania Warszawskiego 1944-1989
 • Rocznica 11 Listopada
  Rocznica 11 Listopada
 • Rocznica utworzenia ZWC w 1908 r.
  Rocznica utworzenia ZWC w 1908 r.
 • 1914 - Pierwsza Kadrowa
  1914 - Pierwsza Kadrowa
 • Katyń 1940
  Katyń 1940
 • Katyń Kozielsk
  Katyń Kozielsk
 • Rocznica Konstytucji 3 maja
  Rocznica Konstytucji 3 maja
 • 1000 lat chrztu Rusi
  1000 lat chrztu Rusi
 • Walka Polaków o Niepodlegość
  Walka Polaków o Niepodlegość