Mapa

Aktualnie znajdujesz się na:

Kraków

W 1985 r. została zaprzysiężona grupa działaczy skupiona wokół pisma „Solidarność Zwycięży” i Porozumienia Prasowego Solidarność Zwycięży. Od 1982 r. utrzymywali oni kontakty z SW we Wrocławiu, m.in. z Piotrem Bielawskim, Janem Seniem. Nie ujawniono tego faktu i działacze podziemia funkcjonowali pod szyldem Porozumienie Prasowe Solidarność Zwycięży. W działalność krakowskiej SW zaangażowani byli: Marek Biesiada, Władysław Głowa, Piotr Hlebowicz, Zbigniew Nowak, Krzysztof Ochel, Marian Stachniuk, Ewa Tarnawska-Wiechaja, Piotr Warisch. Oddział dysponował drukarnią zlokalizowaną w bunkrze na terenie gospodarstwa Hlebowiczów w Zagórzanach. Od 1987 r. na łamach „Solidarność Zwycięży” zaczęto informować o współpracy z SW, ale powstanie oddziału krakowskiego SW podano do wiadomości publicznej w 1989 r. W 1988 r. Piotr Hlebowicz wraz z Jadwigą Chmielowską (SW Katowice) był inicjatorem utworzenia Wydziału Wschodniego SW.

oprac. Łukasz Sołtysik

 

 

Zobacz także