Mapa

Aktualnie znajdujesz się na:

Katowice

Założycielem katowickiego oddziału był Sławomir Bugajski, który nawiązał kontakt ze Zbigniewem Oziewiczem. Oddział utworzono 8 X 1982 r. Oprócz S. Bugajskiego działali w nim m.in. Lesław Frączek, Anna Gorgoń, Barbara Kowalczyk, Włodzimierz Lesisz. W 1984 r. nawiązano współpracę z Janiną Jadwigą Chmielowską, która ukrywała się od 13 XII 1981 r. i była przewodniczącą Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Śląsko-Dąbrowskiej. Doszło do częściowego połączenia struktur i od 1985 r. przewodniczącą oddziału katowickiego została J. J. Chmielowska. Głównymi organami prasowymi oddziału był miesięcznik „WiS. Wolni i Solidarni” (1982-1990) oraz „PIK. Podziemny Informator Katowicki” (1983-1990). W 1988 r. J. Chmielowska wraz z Piotrem Hlebowiczem z Krakowa zaangażowała się w działalność Wydziału Wschodniego SW. Po aresztowaniu Kornela Morawieckiego i Andrzeja Kołodzieja w 1988 r. J. Chmielowska pełniła funkcję Przewodniczącej SW.

oprac. Łukasz Sołtysik

 

 

 

Zobacz także