Mapa

Aktualnie znajdujesz się na:

Łódź

W 1985 r. w Łodzi inicjatorem nawiązania kontaktów z Solidarnością Walczącą we Wrocławiu był Włodzimierz Domagalski-Łabędzki. Od końca 1985 r. trwała jego współpraca z Wrocławiem w zakresie kolportażu. W jej efekcie W. Domagalski-Łabędzki, Krzysztof Napieralski i Piotr Jaworski założyli łódzki oddział SW oraz zostali zaprzysiężeni na członków organizacji. Łódzcy działacze SW zorganizowali hurtową sieć kolportażu wydawnictw podziemnych, drukarnie oraz emitowali audycje Radia Solidarność Walcząca. W latach 1988-1989 oddział wydawał pismo „Wolność”, a w 1988 r. ukazał się jeden numer „Unii”.

oprac. Łukasz Sołtysik

 

 

Zobacz także