Mapa

Aktualnie znajdujesz się na:

Lublin

Lubelski oddział został utworzony dzięki kontaktom rodzinnym Pawła Falickiego (SW Wrocław). Do organizacji zaangażował siostrę, Weronikę Falicką-Jezior. Na początku 1983 r. utworzono oddział w Lublinie, którym kierowali zaprzysiężeni członkowie Krzysztof Duszkiewicz, W. Falicka-Jezior i Andrzej Patyra (Rada SW). Z czasem skupili wokół siebie grono kilkunastu osób, m.in. Grzegorza Biolik, Annę Grażynę Kister, Grzegorza Kozickiego, Janusza Mazurka, Tomasza Pietkiewicza, Tadeusza Skibę i Adama Steca. Główną formą aktywności w latach  1983-1987 była redakcja, druk i kolportaż gazetki „Solidarność Walcząca”(Oddział Lublin). W ramach biblioteczki SW wydrukowano też kilka broszur. Działalność oddziału osłabiły kilkumiesięczne areszty Patyry (od XII 1983) i Duszkiewicza (od IV 1984). Zakończenie aktywności w 1987 r. związane było z wyjazdem za granicę najpierw Duszkiewicza, a następnie Patyry.

oprac. Łukasz Sołtysik

 

 

Zobacz także