Wydawnictwa i publikacje IPN

„Biuletyn IPN” nr 7-8/2005

Wersja elektroniczna numeru w Bibliotece Cyfrowej IPN 

SPIS TREŚCI

Rozmowy Biuletynu:

 • „Polacy i Niemcy a »Solidarność«” – dyskusja z udziałem Gabriele Lesser, Zbigniewa Romaszewskiego, Kazimierza Wóycickiego, Wolfganga Templina i Jerzego Eislera, moderator – Piotr Semka

Komentarze historyczne:

 • Bogusław Kopka – „Burza na partyjnym zebraniu”
 • Andrzej Friszke – „»Tygodnik Solidarność« 1981”
 • Agnieszka Dębska – „Czas wolnych poetów”
 • Przemysław Zwiernik – „Konflikt w Lubogórze”
 • Grzegorz Majchrzak – „Próba stworzenia »neo-Solidarności«”
 • Paweł Piotrowski – „»Solidarność Walcząca« w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa”
 • Agnieszka Łuczak – „Wesołych Świąt życzy Komuna”

Dokumenty:

 • Sławomir Cenckiewicz – „Kalendarium Sierpnia ’80. Wypisy źródłowe z dokumentów MO i SB”
 • Tomasz Danilecki – „Rozpracowanie podziemnych struktur. Region Białystok NSZZ »Solidarność«”

Relacje i wspomnienia:

 • Paweł Nowacki – „»Zapis«. Spotkania i potyczki z Kuroniem”

Recenzje:

 • „Historie stare i nowe”