Wydawnictwa i publikacje IPN

„Biuletyn IPN” nr 5/2017

W 35 rocznicę powstania Solidarności Walczącej jej działalność stała się głównym tematem „Biuletynu IPN”. Ugrupowanie to jest szczególnie związane z osobą założyciela i przywódcy – Kornela Morawieckiego, dlatego numer otwiera jego „Życiorys bez kompromisów”, który jest zarazem krótkim przedstawieniem losów SW. W osobnych tekstach przedstawiono początki ugrupowania, a także jego stosunek do umów „okrągłego stołu”. „Solidarność Walcząca” najlepiej ze struktur podziemnych zachowywała zasady konspiracji, dzięki czemu jej kierownictwo uniknęło infiltracji przez SB. Nie ominęło to jednak SW w Rzeszowie, gdzie agenci SB stanowili większość aktywnych działaczy. Z głównym tematem numeru łączą się też artykuły o wsparciu udzielanym Solidarności Walczącej z Wielkiej Brytanii oraz o zasłużonej dla Polski rodzinie Lazarowiczów.

Ponadto w numerze przedstawiono sylwetki: opozycjonisty i krytyka literackiego – Tomasza Burka i działacza Solidarności Rolników Indywidualnych – Jana Antoła. W rubryce „Bohater i zdrajca” znalazł się Żubryd i jego zabójca Vaulin. Inne artykuły traktują o obozie w Gusen, bitwie pod Monte Cassino, a także o dekomunizacji przestrzeni publicznej oraz przemianie więzienia mokotowskiego w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. W rubryce „Ludzie wolności” – Joachim Gauck. W słowniczku odkłamywanych pojęć „ABC” tym razem – Polska „ludowa”.

Do numeru dołączono płytę DVD z filmem Iwony Bartólewskiej „List do syna” o zamordowaniu Antoniego Żubryda.

„Biuletyn IPN" nr 5/2017 już w sprzedaży w księgarniach IPN w Warszawie, w salonach Empik i w placówkach Poczty Polskiej.

SPIS TREŚCI

Solidarność Walcząca

 • Artur Adamski – Życiorys bez kompromisów [Kornel Morawiecki]
 • Grzegorz Waligóra – Początki
 • Krzysztof Brzechczyn – Sprzeciw wobec ugody przy „okrągłym stole”
 • Janusz Borowiec – Rzeszowskie gry operacyjne
 • Joanna Pyłat – Sympatycy Solidarności Walczącej w Wielkiej Brytanii
 • Alfred Znamierowski – Cel – niepodległość Polski [Andrzej Kołodziej]

Polskie rodziny

 • Romuald Lazarowicz – Życie dla Polski [Lazarowiczowie]

Sylwetki

 • Justyna Błażejowska – Tomasz Burek (1938–2017). Przeciwko komunizmowi
 • Mateusz Szpytma – Jan Antoł – gazda z pięćdziesiątego województwa

Bohater i zdrajca

 • Szymon Nowak – „Moskit” kontra Żubryd

Komentarze historyczne

 • Anna Jagodzińska – Szansa przetrwania. Historia różańców z Gusen
 • Teodor Gąsiorowski – ...oto dziś dzień krwi i chwały... Bitwa o masyw Monte Cassino
 • Piotr Szubarczyk – Szacunek do przeszłości fundamentem przyszłości. O dekomunizacji przestrzeni publicznej

Ludzie wolności

 • Andrzej Grajewski – Joachim Gauck. Nie tylko twórca Urzędu

Miejsce na mapie

 • Jarosław Wróblewski – Czerwone mury krwawego Mokotowa

ABC

 • Rafał Łatka – Dlaczego Polska ,,ludowa”?

Archiwum pełne pamięci

 • Mariusz Kwaśniak – Niemiecka pamiątka w Archiwum IPN
 • Apel Archiwum IPN