Wydawnictwa i publikacje IPN

Antologia prasy Solidarności Walczącej w Trójmieście. Pisma Oddziału SW Trójmiasto i Grupy SW Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni

Antologia prasy Solidarności Walczącej w Trójmieście. Pisma Oddziału SW Trójmiasto i Grupy SW Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przedmowa Roman Zwiercan, wstęp Artur Adamski, IPN, Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna,  Gdynia–Warszawa 2017, 520 s., ISBN IPN 978-83-8098-136-2, ISBN FPIH 978-83-62631-07-0

Antologia dotyczy jednej z najbardziej  interesujących organizacji opozycyjnych w Polsce lat 80. Solidarność Walcząca wyróżniała się bowiem radykalizmem celów i metod działania także wśród ugrupowań  o  solidarnościowym  rodowodzie.  

dr hab. Marek Wierzbicki (IPN Lublin)

Nie sposób zrozumieć działalności Solidarności Walczącej w ogóle, a Solidarności Walczącej Trójmiasta w szczególności, bez analizy materiałów, które po niej pozostały, a których tworzenie w drugiej połowie lat osiemdziesiątych stanowiło podstawę aktywności tej oraganizacji. Sześć lat istnienia Solidarności Walczącej w Trójmieście to bowiem aż osiem ukazujących się mniej lub bardziej regularnie periodyków, dwadzieścia trzy rozporoszone w różnych miastach drukarnie, tysiące ulotek, kilkanaście tytułów książkowych i dziesiątki – zaangażowanych, a dziś często zapomnianych – działaczy.

Trzon działalności wydawniczej Solidarności Trójmiasta niewątpliwie stanowiły dwa biuletyny: „Solidarność Walcząca”, mająca początkowo w podtytule informację: „Wydaje Agencja Informacyjna SW Oddział Trójmiasto”, później „Pismo organizacji Solidarność Walcząca”, aż wreszcie krótko „Oddział Trójmiasto”, oraz pismo o tym samym tytule, lecz z dopiskiem „Pismo organizacji Solidarność Walcząca, Grupa Zakładowa Stoczni im. Komuny Paryskiej”. Antologię ich publikacji przekazujemy właśnie do rąk czytelników.

(fragment Przedmowy)