Wystawy, konferencje, inicjatywy IPN

I Ogólnopolska Konferencja Wydawnictw Niezależnych. „Wydawnictwa Solidarności Walczącej na tle innych wydawnictw podziemnych w latach 80.” – Gdynia, 15 października 2011

15 października w Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 2) odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Wydawnictw Niezależnych „Wydawnictwa Solidarności Walczącej na tle innych wydawnictw podziemnych w latach 80”. Konferencję patronatem objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Konferencję poprowadzili dyrektor gdańskiego oddziału IPN dr hab. Mirosław Golon oraz Andrzej Kołodziej.

Podczas konferencji można było nabyć w promocyjnych cenach wybrane publikacje IPN, w tym najnowsze wydawnictwo źródłowe poświęcone I Krajowemu Zjazdowi Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Organizatorami konferencji są: Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, Urząd Miasta Gdynia oraz gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Program konferencji

10.00 Otwarcie wystaw: „Książki poza cenzurą 1976-1989” i „Biblioteka Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łodzi”

10.15–12.15 część I konferencji

 • Otwarcie konferencji: wprowadzenie. Ruch wydawniczy Solidarności Walczącej
  Kornel Morawiecki
 • Wydawnictwa Solidarności Walczącej Oddział Wrocław/Dolny Śląsk
  Piotr Medoń
 • Wydawnictwo Prawy Margines Solidarność Walcząca Oddział Warszawa
  Adam Borowski
 • Gdyńskie Wydawnictwo Petit Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto
  Roman Zwiercan
 • Wydawnictwo Czas Kultury Solidarność Walcząca Oddział Poznań
  Barbara Fabiańska
 • Wydaniwctwa Solidarności Walczącej Oddział Rzeszów i Kraków
  Andrzej Kucharski, Janusz Szkutnik

12.15  Część oficjalna
12.45  Część artystyczna
13.20–14.30  Przerwa

14.30–18.00 część II konferencji

 • Początki ruchu wydawniczego – oficyna Nowa
  Mirosław Chojecki
 • Biznes patriotyczny Wydawnictwa CDN
  Czesław Bielecki, Mateusz Fałkowski
 • Twórczność niezależna w latach 80. Wojna polityki z estetyką
  Rafał Grupiński
 • Gdynia a Wydawnictwa podziemne w Trójmieście:
  - Wydawnictwo Alternatywy
  Piotr Kapczyński
  - Podziemna drukarnia. Wydawnictwo Kształt
  Andrzej Fic
 • Wydawnictwa emigracyjne i współpraca z krajowymi wydawnictwami oraz z Solidarności Walczącej
  Piotr Jegliński
 • Bibioteki podziemne w zakładach pracy w latach 80.
  Józef Średniowski

Dyskusja ogólna

18.00  Podumowanie – Włodzimierz Domagalski