Mapa

Aktualnie znajdujesz się na:

Kielce

Konfederacja Solidarności Walczącej w Kielcach

W deklaracji założycielskiej (sygnowanej przez Grupę Założycielską KSW Kielce) za „dzień rozpoczęcia działalności” uznano 3 V 1987 r. „Zadaniem programowym nr 1” ogłoszono „walkę z komuną”. Uznając „władzę PZPR” za „obcą narodowi” stwierdzono, że „obowiązkiem wszystkich ludzi wolnych jest zwalczanie jej wszelkimi dostępnymi środkami politycznymi”. W wypadku ”wypowiedzenia kolejnej wojny narodowi” dopuszczano użycie „ innych środków, z wojskowymi włącznie”. Za „miejsce działania grupy założycielskiej i rady politycznej” uznano Kielce. Podstawowym „zadaniem organizacyjnym (z terminem realizacji do 31 XII 1987 r.) było „utworzenie struktury krajowej, tj. delegatur regionalnych (odpowiednio do miast wojewódzkich) i terytorialnych (miejskich i gminnych) oraz zakładowych, osiedlowych, studenckich i uczniowskich grup działania. KSW w Kielcach i regionie wydawała pismo „Wolność i Solidarność” oraz różne druki ulotne.

oprac. Andrzej Strzelecki​​, Delegatura IPN w Kielcach

 

Zobacz także