Wystawy, konferencje, inicjatywy IPN

Otwarcie wystawy „Solidarność Walcząca” w Sejmie – 20 czerwca 2017

Marszałek Senior Kornel Morawiecki, wicemarszałek Ryszard Terlecki i prezes IPN Jarosław Szarek otworzyli uroczyście w gmachu izby niższej parlamentu wystawę „Solidarność Walcząca”.

Ekspozycja przedstawia m.in. genezę i strukturę organizacji w Trójmieście, a także te działania członków Solidarności Walczącej, które przez 35 lat okryte były milczeniem. Wystawa została przygotowana z inicjatywy poseł Małgorzaty Zwiercan z koła Wolni i Solidarni przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna, którą kieruje Andrzej Kołodziej.

– 35 lat temu, gdy ukazał się pierwszy numer biuletynu „Solidarność Walcząca”, pytano, dlaczego walka? Dlatego, aby zwyciężyć i aby żyć – mówił dr Jarosław Szarek. – Solidarność Walcząca nie miała złudzeń, czym jest komunizm. Nie chciała porozumienia z komunistyczną władzą. Chciała ją pozbawić władzy. Ludzie Solidarności Walczącej zamierzali osiągnąć to walcząc razem ze zniewolonymi przez Związek Sowiecki narodami.

Prezes IPN dodał, że „diagnoza postawiona wtedy okazała się słuszna. Ze złem nie idzie się na żadne kompromisy”. Przypomniał, że członkowie tej organizacji zostali zepchnięci w niepamięć, niektórzy – w niesławę. Ale dzięki wartościom, którym służyli, prawda, sprawiedliwość, wolność i solidarność w końcu zwyciężyły.

– Dramatem jest to, że po 1989 r. wolna Polska nie skorzystała z wielkiego potencjału, jaki stanowili ludzie Solidarności Walczącej. Fachowcami okazywali się dawni funkcjonariusze SB, byli działacze partyjni, a nie ludzie, którzy przez całe życie dochowali wierności niepodległej Polsce – zaznaczył Jarosław Szarek.

Stwierdził też, że jest dumny, bo dużą rolę w przypominaniu zasług działaczy odegrał IPN, który „wyciągał z cienia” historię Solidarności Walczącej. – Dziękujemy za to świadectwo. To dzięki Wam żyjemy dzisiaj w wolnej i niepodległej Polsce – mówił, zwracając się do Kornela Morawieckiego, założyciela i przywódcy Solidarności Walczącej.

Solidarność Walcząca. 35. rocznica powstania – dodatek historyczny do „Rzeczpospolitej” z 16 czerwca 2017