Wystawy, konferencje, inicjatywy IPN

Konferencja „Od solidaryzmu do niepodległości. O działalności i myśli politycznej Solidarności Walczącej w latach 1982–1990” – Poznań, 14 września 2018

35. rocznica powstania oddziału SW w Poznaniu

Obchody 35. rocznicy powstania Solidarności Walczącej Oddział Poznań rozpoczęły się w piątek 14 września o godz. 10:00 od otwarcia konferencji okolicznościowej, które odbyło się w obecności Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego.

Konferencja popularnonaukowa „Od solidaryzmu do niepodległości. O działalności i myśli politycznej Solidarności Walczącej w latach 1982–1990” była jednym z elementów obchodów 35-lecia powstania oddziału SW w Poznaniu: www.obchodysw.pl.

Program konferencji:

10:0011:15 Otwarcie konferencji

  • 11:1511:45 dr Katarzyna Wilczok (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego) „Radykalny nurt w Solidarności w latach 1980-1981”
  • 11:4512:15 dr Grzegorz Waligóra (OBBH IPN Wrocław) „Solidarność Walcząca. Geneza i oblicza organizacji”

12:1512:30 Przerwa kawowa

  • 12:3013:00 dr Przemysław Zwiernik (OBBH IPN Poznań) „Działalność Oddziału Poznańskiego Solidarności Walczącej”
  • 13:0013:30 dr Michał Siedziako (OBBH IPN Szczecin) „Antykomunizm Solidarności Walczącej”
  • 13:3014:00 Dyskusja nad referatami

14:0015:00 Przerwa

  • 15:0015:30 Hanna Labrenz-Weiss (Federalny Urządu do spraw Dokumentów Służb Bezpieczeństwa byłej NRD) „Solidarność Walcząca w dokumentach STASI”
  • 15:3016:00 prof. Krzysztof Brzechczyn (OBBH IPN Poznań/IF UAM) „Solidarność Walcząca wobec transformacji ustrojowej”
  • 16:0016:30 Podsumowanie konferencji z udziałem Artura Adamskiego i Kornela Morawieckiego oraz prezentacja książki „Między solidaryzmem a niepodległością. Myśl polityczna Solidarności Walczącej”.

Fot. Jan Kołodziejski

Zobacz także